Alaşehir Belediyesi

Alaşehir Belediyesi ile yapılan bir çalışmadır. Kullanılan ürünler AL - Serisi 200x200x50 mm ve

ASB - Serisi 200x60x40 mm dir. Dönel kavşak ve zeminlerde uygulamalar yapılmıştır.